News Page

  • fn.itmyt.com آمادگی آذربایجان برای عادی سازی روابط با ارمنستان

    آمادگی آذربایجان برای عادی سازی روابط با ارمنستان
    Sputnik - 28 Days, 13 Hours ago

    به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اطلاع داد: اساس چشم انداز بلندمدت آذربایجان تضمین صلح پایدار، توسعه و پیشرفت است. با از بین رفتن عامل اشغال اراضی خود، آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان بر اساس پایبندی دقیق به اصول حقوق بین‌الملل، به ویژه حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها است. در این بیانیه خاطر نشان می شود که به منظور تضمین صلح و ثبات آینده در منطقه، در این مرحله، "اجرای کامل مفاد بیانیه‌های سه‌جانبه" که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰ و ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ توسط رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه امضا شد، مهم است. همچنین ذکر شده است: آذربایجان انتظار دارد که ارمنستان، متقابلاً به گام‌های باکو در این راستا پاسخ مناسب بدهد. درگیری‌های آذربایجان و ارمنستان در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ و با نبردهای شدید در منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی آغاز شد. در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان توافق کردند که کارگروهی متشکل از معاونان نخست‌وزیر سه کشور تشکیل دهند که بر بازسازی حمل و نقل و روابط اقتصادی در منطقه، تمرکز کند.