سران-آمریکا-ژاپن-و-کره-جنوبی-در-کمپ-دیوید-بایدن-کشورهای-ما-قوی-تر-و-ج سران آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی در کمپ دیوید؛ بایدن: کشورهای ما قو - اخبار فارسی

سران آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی در کمپ دیوید؛ بایدن: کشورهای ما قوی‌تر و جهان امن‌تر است