لوکاشنکو-بلاروس-در-صورت-تجاوز-خارجی-از-سلاح-های-هسته-ای-روسیه-استفاده لوکاشنکو: بلاروس در صورت (تجاوز خارجی) از سلاح‌‌های هسته‌ای روسی - اخبار فارسی

لوکاشنکو: بلاروس در صورت (تجاوز خارجی) از سلاح‌‌های هسته‌ای روسیه استفاده می‌کند