News Page

  • fn.itmyt.com مرکل: پس از ترک مقام، دیگر کاری با سیاست نخواهم داشت

    مرکل: پس از ترک مقام، دیگر کاری با سیاست نخواهم داشت
    Sputnik - 28 Days, 15 Hours ago

    به گزارش اسپوتنیک به نقل از « دویچه وله»، آنگلا مرکل، اعلام کرد که پس از ترک مقام، دیگر با سیاست کاری نخواهد داشت. وی گفت:« از من سوال می کنند پس از کنار رفتن از این مقام چکار خواهم کرد. قبلا هم گفته بودم که ابتدا کمی استراحت خواهم کرد و بعد خواهیم دید چه فکری به سرم خواهد زد. احتمالا ایده های دیگری به فکرم خواهد رسید. موضوع از این قرار است که طی سالهای زیادی، تمام افکارم بر دستور روز متمرکز شده بود که همیشه باید برای موضوعات مختلف آماده می شدم. یکی از وظایف ریاست دولت، امکان واکنش سریع نسبت به رویدادهاست که اگر واقعه‌ای رخ بدهد باید سریع واکنش نشان داد. حالا به این فکر خواهم کرد که چه کاری دوست دارم انجام بدهم. یکی دو ماه دیگر معلوم خواهد شد. من از یکسو خوشحالم و از سوی دیگر تا حدی غمگین، زیرا کارم همیشه برای من لذت بخش بود. در چنین سمتی تا آخرین روز انجام وظیفه باید هوشیار بود و توجه خود را به کار اصلی متمرکز کرد. البته هستند کسانی که از سیاستی که طی خدمت از آن پیروی کردم، راضی نیستند».