میترا-حجازی-پور-جمهوری-اسلامی-همچنان-در-صدر-است-اما-نه-در-شطرنج-بلکه میترا حجازی‌پور:‌ جمهوری اسلامی همچنان در صدر است اما نه در شطرن - اخبار فارسی

میترا حجازی‌پور:‌ جمهوری اسلامی همچنان در صدر است اما نه در شطرنج بلکه در جنایت