News Page

  • fn.itmyt.com وزیر اطلاع رسانی لبنان یا استعفا دهد یا برکنار شود

    وزیر اطلاع رسانی لبنان یا استعفا دهد یا برکنار شود
    Sputnik - 22 Days, 7 Hours ago

    به گزارش اسپوتنیک، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نوشت: اولویت در ابتکار عمل جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان، برای استعفا است و اگر او با درخواست‌ ها برای استعفا موافقت نکند، مجبور است برای برکناری او از دولت گزینه دیگری را در پیش بگیرد. این روزنامه همچنین نوشت: نخست وزیر تا اطلاع ثانوی به این گزینه متوسل نخواهد شد و در حال حاضر روی گزینه درخواست استعفا از قرداحی متمرکز است و از او می‌خواهد مصلحت ملی لبنان را در نظر بگیرد که باید مصون بماند چرا که راس همه ملاحظات است. همین منبع احتمال استعفای میقاتی یا فراخوان کابینه را برای تشکیل جلسه در صورت ادامه مقاومت قرداحی در برابر درخواست استعفا را رد کرد و گفت: میقاتی در جریان دیدارهایش در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو تمامی حمایت و پشتیبانی از لبنان را دریافت کرده است. منبع مذکور اذعان کرد: اگرچه میقاتی در حال حاضر روی گزینه درخواست استعفا از قرداحی متمرکز است؛ اما در صورت عدم موافقت قرداحی مجبور خواهد بود موضع دیگری اتخاذ کند هرچند از افشای ماهیت این موضع دیگر خودداری می‌کند زیرا نمی‌ خواهد فرصت‌ ها را بسوزاند و مسیر را به روی تلاش‌ ها برای متقاعد کردن قرداحی برای استعفا ببندد زیرا عامل زمان نه به نفع راه اندازی مجدد کار دولت و نه به نفع مهلتی است که به قرداحی داده شده است چون غفلت در حل این بحران موجب خواهد شد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و در راس آنها عربستان سختگیری کنند که مجبور خواهد بود برای حفاظت از امنیت ملی و امنیت شهروندان و افراد مقیم در کشورش اقدامات و تدابیری اتخاذ کند.